קוואליש

קוואליש התהוותה כתולדה של חיבור שמהותו ומטרתו הנה העברת ידע משמעותי שנרכש על פני שנים, בתחומי פיתוח, דיגיטל וניהול.