תמאם יוזמות בע"מ

קבוצת תמאם הנה קבוצה עסקית שהוקמה במטרה לחולל שינוי כלכלי-חברתי בחברה הערבית-בדואית בנגב.